Valmentajien pelisäännöt

1. Valmentajat pitävät vastuulleen annetut treenit sovitusti. Harjoituksia ei peruta, vaan hankitaan sijainen, jos itse ohjausvuorossa oleva valmentaja esim. sairastuu. Valmentaja saapuu ajoissa pitämään treenit.

2. Valmentaja vastaa harjoittelun suunnitelmallisuudesta: vuosi- ja kausisuunnitelmat.

3. Valmentaja huolehtii kilpailuihin ryhmänsä osallistumisesta.

4. Valmentaja tekee ryhmälleen pelisäännöt ja tiedottaa vanhempia ryhmän asioista sekä huolehtii, että pelisääntöjä noudatetaan (myös vanhempien ja koko seuran pelisääntöjä noudatetaan).

5. Valmentaja tiedottaa valmennuspäällikölle ryhmänsä suunnitelmista kauden alussa ja kauden lopussa tekee yhteenvedon, onko suunniteltuihin tavoitteisiin päästy ryhmässä, sekä pohtii kehittämisehdotuksia, jos tavoitteista on jääty.

6. Valmentaja pitää huolen, että harrastustoiminta ryhmässä toteutetaan Suomen Voimisteluliiton ja oman seuran sääntöjen mukaisesti.

7. Valmentaja on mukana ohjaajapalavereissa ja pitää muut valmentajat ajan tasalla oman ryhmänsä tilanteesta (sisäinen konsultointi).

8. Valmentaja ottaa valmennettavat ryhmäänsä ja antaa heille tarvittavat tiedot harrastuksen alkaessa (maksut, ilmoittautumiskaavakkeet jne).

9. Valmentaja on itse omilla elämäntavoillaan ja toiminnallaan esimerkki nuoremmille voimistelijoille. Hän toimii päihteettömästi kaikissa voimisteluun liittyvissä tilanteissa. Hän arvostaa, kunnioittaa ja kannustaa kaikkia harrastajia ja heidän vanhempiaan, valmentajia, ja tuomareita, niin harrastustoiminnassa kuin kilpailuissakin, esiintymisissä ja muissa oheistapahtumissa.

Turvallisuuspoikkeamat - tee ilmoitus tästä!

Tapahtumaraportti - ilmoita täällä osallistujamäärät seuran järjestämissä tapahtumissa.

Tunti-ilmoitus - ilmoita ohjaustunnit täällä

Rinkileiritykset - INFOPANKKI - ilmoita leirityksen tiedot tästä!